KRING - LID WORDEN


Als lid van de kring van zelfstandige verpleegkundigen regio Kempen mag je het volgende verwachten:

  • 5 Vormingsmomenten waarvoor een attest van deelname wordt voorzien volgens de voorwaarden van het riziv (zoals gesteld ifv de premie voor permanente vorming). Voor leden zijn deze vormingen gratis of aan verminderde prijs.
  • Publicatie op onze website: de lijst wordt twee keer per jaar aangepast. Hiervoor dient toelating te worden gegeven owv de wet op de bescherming van de privacy.
  • Deelname aan de wachtdienst met centraal telefoonnummer 014 40 50 13 (is momenteel enkele operationeel in de regio Noorderkempen, na evaluatie en bijsturing zal deze worden uitgebreid naar de regio Zuiderkempen)
  • Ophaling van het medisch risico afval met aflevering van geldige attesten voor verwerking van dit afval.
  • Nauwe contacten met de VBZV (Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen), de kring is een kartelpartner in het kartel 'e-vita' www.e-vita.be
  • Vertegenwoordiging van onze kring in andere lokale organisaties die actief zijn in de eerste lijn (huisartsenvereniging, PNAT, Ispahan, Sel, LOGO, ...)
  • Verrijkende ontmoetingsmomenten met collega's, ...
Ik word lid