Doelstellingen

Menu

De zelfstandige thuisverpleegkundigen van de regio Kempen verenigden zich in '87 tot een groepering of tot "de kring". Zoals elke vereniging, tracht ook onze kring een aantal doelstellingen te verwezenlijken :

  • Het aanbieden van bijscholingen; Jaarlijks worden er minimum 5 vormingsmomenten georganiseerd, soms in samenwerking met het HIVSET. Ervaren sprekers geven een uiteenzetting over diverse, vaak actuele onderwerpen. Studiebezoeken horen ook bij het vormingspakket.
  • Het organiseren van een gezamenlijke ophaling van medisch risicohoudend afval; De ophaling gebeurt eenmaal per jaar.
  • De gelegenheid bieden tot ontmoetingsmomenten voor en van collega's; Op een ontspannen manier worden ideeën uitgewisseld en adviezen gegeven in een vergaderzaaltje te Turnhout.
  • Via de website worden alle leden op de hoogte gehouden van allerlei nieuwigheden, de permanentie van de wachtdiensten, aangeboden vormingen enz
  • Als lokale vereniging wenst de kring te participeren in andere plaatselijke initiatieven in de gezondheidszorg voornamelijk in de eerste lijn. De kring is vertegenwoordigd in diverse organisaties, zoals SEL, LOGO, palliatief netwerk, ...
Sluiten